Опитування

Чому Ви обрали ветеринарний технікум?
 

Пошук по сайту

Зараз на сайті

На даний момент 20 гостей на сайті

Статистика


Яндекс цитирования Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ
на основі базової загальної середньої освіти

На вступних випробуваннях з  біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити:
а)  знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, життя і розвитку рослинного, тваринного і людського організму, розвитку живої природи;
б)  знання будови, життя рослин, тварин, грибів, прокаріот і людини;
в)  уміння обгрунтувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ природи з наведенням прикладів із практики сільськогосподарського і промислового виробництва, охорони здоров'я тощо. Цьому умінню надається особливе значення, тому що воно буде свідчити про усвідомлення знань, про розуміння вступником матеріалу, що викладається.

Вступ до біології

Біологія - наука про живу природу. Місце біології в системі природничих наук. Різноманітність живих організмів. Основні царства живої природи: Бактерії, Протисти, Рослини, Гриби, Тварини.

Рослини

Рослинний світ - складова частина природи, його різноманітність. Ботаніка - наука про рослинний світ. Роль рослин у природі, значення в житті людини, господарстві. Рослини - основа життя на планеті. Охорона живої природи.
Цикл розвитку рослин. Зміна диплоїдної і гаплоїдної фази у циклі розвитку.
Поняття про вегетативні та генеративні органи рослини.
Корінь і його функції. Види коренів. Типи (стрижнева і мичкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Зони кореня. Ріст кореня. Поглинання води і мінеральних речовин. Добрива. Грунт, його значення для життя рослин. Видозміни коренів.
Пагін. Брунька - зачатковий пагін, її будова. Типи бруньок. Розвиток пагона із бруньки. Ріст стебла в довжину, галуження.
Ріст стебла в товщину. Внутрішня будова багаторічного стебла у зв'язку з його функціями. Утворення річних кілець. Пересування мінеральних та органічних речовин по стеблу.
Видозмінені пагони: кореневище, бульба, цибулина. Їх біологічне та народногосподарське значення.
Листок. Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні. Розміщення листків на стеблі. Особливості мікроскопічної будови листка в зв'язку з його функціями: покривна тканина (шкірка, продихи), основна і провідна тканини листка, випаровування води листками. Видозміни листків. Листопад.
Вегетативне розмноження рослин у природі і рослинництві (видозміненими пагонами, живцями, відводками, поділом кущів, щепленням). Біологічне і народногосподарське значення вегетативного розмноження.
Квітка, плід, насінина. Квітка - орган генеративного розмноження у покритонасінних рослин. Будова оцвітини, тичинки, маточки. Квітки одно-, двостатеві. Одно- та дводомні рослини. Суцвіття та їх біологічне значення. Запилення (самозапилення, перехресне запилення). Подвійне запліднення у рослин. Утворення насіння і плодів. Типи плодів. Будова і склад насіння (на прикладі одно- і дводольних рослин).
Умови проростання насіння. Живлення і ріст проростка.
Значення квітки, насінини та плоду в природі та житті людини.
Поняття про систематику рослин. Поняття про таксономічні категорії: вид, рід, родина, порядок, клас, відділ, царство. Рослинні угруповання. Поняття про науку екологію. Екологічні фактори неживої і живої природи. Сучасна систематика органічного світу, клітинні та позаклітинні форми життя.
Віруси. Особливості їх будови та життєдіяльності.
Прокаріоти. Бактерії. Будова і життєдіяльність бактерій. Розмноження бактерій. Розповсюдження бактерій у повітрі, грунті, воді, живих організмах. Роль бактерій в природі, медицині, сільському господарстві і промисловості. Хвороботворні бактерії та боротьба з ними.
Протисти. Водорості. Будова і життєдіяльність одноклітинних (на прикладі хламідомонади) і нитчастих (на прикладі улотрикса) водоростей. Роль водоростей у природі та народному господарстві.
Гриби. Загальна характеристика грибів. їх будова, живлення, симбіоз з рослинами. Цвільові гриби. Мукор. Пеніцил, його використання для отримання антибіотиків. Дріжджі. Гриби-паразити, які викликають хвороби рослин. Роль грибів у природі і народному господарстві.
Лишайники. Будова. Живлення. Розмноження. Роль лишайників у природі і господарстві.
Вищі рослини. Основні відділи рослин. Цикли розвитку вищих рослин.
Папороті. Хвощі. Плауни. Будова і розмноження. Їх місце в еволюції рослин.
Мохи. Будова і розмноження мохів (на прикладі зозулиного льону). Сфагнум. Утворення торфу.
Голонасінні. Будова і розмноження голонасінних (на прикладі сосни). Різноманітність хвойних, їх значення в природі, народному господарстві.
Покритонасінні. Особливості будови та життєдіяльності квіткових рослин. Клас дводольні рослини. Родини: хрестоцвіті, розоцвіті, бобові, пасльонові, складноцвіті. Клас однодольні рослини. Родини: лілійні, злакові. Характерні ознаки рослин названих родин, їх біологічні особливості та народногосподарське значення.