Опитування

Чому Ви обрали ветеринарний технікум?
 

Пошук по сайту

Зараз на сайті

На даний момент 17 гостей на сайті

Статистика


Яндекс цитирования Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Вітали кращих

Галина Кириченко, методист НМЦ, "Освіта аграрна", січень 2011

Питання організації практичного навчання на сьогоднішній день стоїть досить гостро. особливо відчутна ця проблема в сфері підготовки ветеринарних спеціалістів.

Для підготовки висококваліфікованих кадрів ветеринарної медицини потрібно, щоб студенти постійно працювали з живими об'єктами, брали участь у лікувальних та профілактичних заходах, спілкувалися в умовах виробництва з лікарями-практиками. Тільки так можна досягнути бажаного рівня практичної підготовки студентів.

За відсутності відповідних практичних навичок відбувається девальвація отриманих знань, знижується рівень професіоналізму, ускладнюється адаптація випускника на виробництві, і як наслідок - оцінювання якості підготовки фахівця роботодавцем стає негативним.

Розуміючи важливість підготовки спеціалістів в умовах ринкових відносин, розвитку різних форм власності та господарювання, надання широких можливостей прояву самостійності, колективи навчальних закладів мають зосередити увагу на питаннях удосконалення методичного забезпечення практичного навчання, зміцнення зв'язку з виробничими колективами, подальшої інтеграції теоретичного навчання з виробництвом, набуття студентами навичок з організаторської і комерційної діяльності, дають можливість своїм випускникам успішно конкурувати на внутрішньому і світовому ринку праці.

Основним завданням практичного навчання є набуття професійних навичок і умінь зі спеціальності. Завдяки організації практики розширюються і систематизуються одержані теоретичні знання. На основі вивчення ринкової економіки, організації праці та управління конкретного сільськогосподарського підприємства, студенти набувають практичного досвіду, розвитку професійного мислення, уміння організаторської діяльності в умовах трудового колективу.

Час вимагає від навчальних закладів підходити до цього питання серйозно та творчо і вони знаходять вихід у розвитку матеріально-технічної бази навчально-виробничої клініки ветеринарної медицини, де поєднуються інтереси навчально-виховного процесу з виробничою працею студентів у процесі проходження ними навчальних практик.

Виробнича праця студентів принципово відмінна від праці робітників тим, що її мета не тільки створювати матеріальні цінності, а головне, підготувати їх до самостійної практичної діяльності, набуття навичок самостійно осмислювати, приймати рішення з наступним оцінюванням за кінцевим результатом.

З метою аналізу та підвищення якості практичної підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів, впровадження нових форм і методів у процес набуття майбутніми фахівцями професійних умінь і навичок, виявлення та розповсюдження кращого досвіду з цих питань, ВСП НМЦ аграрної освіти "Навчально-методичний центр" протягом 2010 року організував і провів огляд-конкурс з організації та проведення навчальної практики студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із спеціальності 5.11010101"Ветеринарна медицина".

Із 29 навчальних закладів, що готують фахівців ветеринарної медицини, участь в огляді-конкурсі взяли 28. Не брали участі Маловисторопський коледж Сумського НАУ (директор Ткаченко В.М.). У результаті проведення II етапу (регіонального) огляду-конкурсу було виявлено, що декілька навчально-виробничих клінік ветеринарної медицини потребують як зміцнення матеріально-технічної бази, так і удосконалення навчально-методичних комплексів практичного навчання, а ВП НУБіП України "Прибрежненський аграрний коледж" взагалі не має навчально-виробничої клініки. Постає питання: як готують фахівців ветеринарної медицини в цьому навчальному закладі?

Переможцями II етапу стали шість навчальних закладів.

Засідання фахової конкурсної комісії огляду-конкурсу з організації та проведення навчальної практики студентів було проведено 9 грудня 2010 року, де розглядалися матеріали навчальних закладів, які перемогли на II етапі конкурсу.

Фахова конкурсна комісія розглянула висновки і пропозиції регіональних конкурсних комісій, представлені матеріали і визначила переможців.

Ними стали:

І місце - Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ (директор Григорій Миколайович Гордієнко):

ІІ місце - Тульчинський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ (директор Михайло Іванович Моркляк); ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж (директор Валентин Іванович Рожко):

III місце - Мигійський коледж Миколаївського ДАУ (директор Олександр Петрович Тофан); Бучацький коледж Подільського ДАТУ (директор Ігор Юрійович Леськів); Липковатівський аграрний коледж (директор Микола Петрович Таркан).

Переможці були нагороджені дипломами, а гран-прі вручено Компаніївському технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ, який вдруге посів І місце.

Вітаємо переможців і дякуємо всім колективам навчальних закладів, які працюють над зміцненням матеріально-технічної бази та удосконаленням навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців ветеринарної медицини.